Om Børnekontoret

Børnekontoret er både for børn og voksne. Som barn kan du klage over noget, du selv har oplevet. Som voksen kan du klage på vegne af et barn.

Du kan for eksempel klage til Børnekontoret, hvis du mener, at en offentlig myndighed ikke har fulgt reglerne, eller hvis en myndighed har givet dig en dårlig behandling. Du kan også klage over private institutioner for børn.

Børnekontoret tager ud og besøger steder, hvor børn bor, hvis de ikke bor hos deres forældre. Det kan for eksempel være plejefamilier og døgninstitutioner.

Børnekontoret har ikke lov til at blande sig i hvad som helst. Børnekontoret hører under Folketingets Ombudsmand, og det er loven om ombudsmanden, der bestemmer, hvilke klager ombudsmanden kan tage stilling til.

Børnekontoret har fire hovedopgaver:

  • Vi tager imod klager og spørgsmål, der handler om børn. Klagerne og spørgsmålene kan komme fra børn eller voksne.
  • Vi starter selv sager. For eksempel hvis aviserne skriver noget, der tyder på, at en kommune ikke har fulgt lovene eller har behandlet et barn dårligt.
  • Vi besøger private og offentlige institutioner for børn.
  • Vi holder øje med, at de internationale regler om børn bliver overholdt. Det er bl.a. FN’s børnekonvention.

Ombudsmandens Børnekontor ligger i en gammel købmandsgård lige ved Strøget i København. Der arbejder 13 personer i Børnekontoret.

Kontoret har åbent på alle hverdage, og du er velkommen til at ringe eller komme ind fra gaden for at snakke med os.

Vores adresse er:

Ombudsmandens Børnekontor
Gammeltorv 22
1457 København K

Tlf. 33 13 25 12. Telefonen er åben mandag-torsdag 9-15, fredag 9-14.

Mail: post@ombudsmanden.dk

Du kan besøge Børnekontoret tirsdag og torsdag 10.00-14.00 samt mandage i ulige uger 10.00-14.00. Du har også mulighed for at aftale en tid, hvor du kan komme ind til os og få en samtale med en af medarbejderne.

Der har længe været snak om, at det kunne være en god ide med en slags børneombudsmand i Danmark. En, der kender til børns rettigheder og er god til at tage sig af klager fra børn.

Folketinget bestemte i sommeren 2012, at der skal være et børnekontor. Og at det skal være hos Folketingets Ombudsmand.

Ombudsmanden ved i forvejen meget om, hvordan myndighederne arbejder, og hvilke love og regler de skal følge.